Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο Λειτουργίας

08:00 – 08:10

Υποδοχή Μαθητών

10′

08:10 – 09:40

1η και 2η Διδακτική Ώρα

90′

09:40 – 10:00

Διάλειμμα

20′

10:00 – 11:30

3η και 4η Διδακτική Ώρα

90′

11:30 – 11:50

Διάλειμμα

20′

11:50 – 13:10

3η και 4η Διδακτική Ώρα

80′

13:10 – 13:20

Διάλειμμα

10

13:20 – 14:00

7η Διδακτική Ώρα

40

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

12:30 – 13:10

1η Διδακτική Ώρα

40′

13:10 – 13:20

Διάλειμμα

10′

13:20 – 14:00

Φαγητό – Χαλάρωση

40′

14:00 – 14:40

2η Διδακτική Ώρα

40′

14:40 – 14:50

Διάλειμμα

10′

14:50 – 15:30

3η Διδακτική Ώρα

40′

15:30 – 15:40

Διάλειμμα

10′

15:40 – 16:15

4η Διδακτική Ώρα

35′

Διευκρίνηση : Η 5η διδακτική ώρα τελειώνει στις 12:30.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.