Διαχείριση παιδιού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη
COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το
σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.
Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι
στο σχολείο, γίνονται τα παρακάτω:

 • Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού.
 • Απομόνωση του παιδιού σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με
  επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής
  χειρουργικής μάσκας.
 • Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από το παιδί και
  το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.
 • Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα,
  γάντια, και –σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή
  αναπνευστικών εκκρίσεων– ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με
  γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).
 • Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε
  επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής
  προστασίας.
 • Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον,
  σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο
  για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα), θα
  πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον(εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και
βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
 Δυσκολία στην αναπνοή
 Μυαλγίες
 Ρίγος
 Πονοκέφαλος
 Δυσκαταποσία
 Ρινική καταρροή/συμφόρηση
 Ναυτία / έμετος
 Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.