ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2020

Αγαπητοί γονείς
Το Ολοήμερο Σχολείο λειτουργεί από 1:10 μ.μ. έως 4:00 μ.μ.
Η α΄ βάρδια αποχωρεί στις 3 μ.μ.
Η β΄ βάρδια αποχωρεί στις 4 μ.μ.
Παρακαλώ ο συνοδός που παραλαμβάνει τον μαθητή/τρια να βρίσκεται έγκαιρα στο
σχολείο.
Τα παιδιά να έχουν στο τσαντάκι τους για το Ολοήμερο εκτός του φαγητού τους (σε
δοχείο που να κλείνει καλά και να είναι γραμμένα επάνω με ανεξίτηλο μαρκαδόρο τα
στοιχεία του παιδιού), 1 πετσέτα, 1 κουτάλι ή πιρούνι κατάλληλο και χαρτομάντιλα.
Επίσης καλό θα ήταν να έχουν καθαρή μάσκα για μετά το φαγητό.
Τα παιδιά θα εκπαιδευτούν για την τοποθέτηση της τσάντας του φαγητού στο ντουλάπι
της κουζίνας καθώς και πλύσιμο των χεριών.
Σε περίπτωση που για εξαιρετικό λόγο θα πρέπει να πάρετε τον μαθητή/τρια στις 1.10
μ. μ. στο τέλος του πρωινού κύκλου , θα δίνετε υπεύθυνη δήλωση, η συμπλήρωση της
οποίας είναι υποχρεωτική. Υπεύθυνη δήλωση θα πάρουν όλοι οι μαθητές/τριες του
Ολοήμερου και για δική σας διευκόλυνση μπορείτε να την βγάλετε φωτοτυπία σε
πολλά αντίγραφα.

Ευχαριστώ
Η υπεύθυνη του Ολοήμερου

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.