02 – 05 – 2018: Οι εγγραφές για τους μαθητές/τριες της Α΄ τάξης άρχισαν

Διαβάστε αμέσως παρακάτω  πληροφορίες για τις ημερομηνίες που πραγματοποιούνται οι εγγραφές στο σχολείο μας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στον εξωτερικό πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μας είναι τοποθετημένα προς διευκόλυνσή σας όλα τα σχετικά έντυπα τα οποία μπορείτε να παραλάβετε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.