Έναρξη των μαθημάτων Μπάσκετ

Σας προσκαλούμε στην πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 18.00 στον χώρο του σχολείου.

Στην πρώτη συνάντηση θα προσδιοριστούν οι ημέρες και ώρες ανάλογα με τις υπάρχουσες υποχρεώσεις του προπονητή, των υπευθύνων του συλλόγου και φυσικά των μαθητών και των γονέων. Τα τμήματα θα χωριστούν σε δύο ηλικιακές ομάδες.  Η πρώτη θα είναι για μαθητές από Α΄έως Β΄Δημοτικού και η δεύτερη ομάδα θα αφορά τις τάξεις από Γ΄ έως Στ΄ Δημοτικού. Επίσης θα πρέπει να παραδώστε υπογεγραμμένη στον προπονητή την δήλωση συμμετοχής που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Δήλωση συμμετοχής στο Μπάσκετ

Να σημειωθεί ότι ο στόχος του συλλόγου είναι η όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή ώστε η κάθε δραστηριότητα να είναι αυτοσυντήρητη. Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης τμημάτων άνω των 10 μαθητών σε κάθε τμήμα.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.