28 – 09 – 2016: Απογευματινή συνάντηση εκπαιδευτικών με τους γονείς του σχολείου

Απογευματινή συνάντηση – συζήτηση εκπαιδευτικών με τους γονείς των παιδιών

Α’ , Β’, Γ’ ΤΆΞΕΙΣ ΩΡΑ 05:30 μ.μ.

Δ’ , Ε’, ΣΤ’ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ 06:00 μ.μ

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.