2- 5 – 2015 Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων Γ’ τριμήνου

«Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων Γ΄ τριμήνου
για το σχολικό έτος 2014-2015».

Α΄ Τάξη
1. Επίσκεψη στο Μουσείο Άγριας Πανίδας στη Μίκρα στις 24/4/2015.
2. Ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στο κτήμα «Λίκνο»/ Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης στις 12/6/2015

Β΄ Τάξη
1. Επίσκεψη στο Γυμναστήριο του Α.Π.Θ. στις 19/5/2015.
2. Ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στο κτήμα «Λίκνο»/ Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης στις 12/6/2015

Γ΄ Τάξη
1. Επίσκεψη στο Γυμναστήριο του Α.Π.Θ. στις 19/5/2015.
2. Επίσκεψη σε εργαστήριο παρασκευής ψωμιού στον Εύοσμο στις 5/6/2015.
3. Ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στο κτήμα «Λίκνο»/ Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης στις 12/6/2015

Δ΄ Τάξη
1. Επίσκεψη στη Βεργίνα Ν. Ημαθίας στις 21/5/2015.
2 Ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στο κτήμα «Λίκνο»/ Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης στις 12/6/2015
Ε΄ Τάξη
1. Επίσκεψη στο Μουσείο Άγριας Πανίδας στη Μίκρα στις 27/4/2015
2. Επίσκεψη στο εργαστήρι ψηφιακής μάθησης «nous» στις 5/5/2015.
3. Ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στο κτήμα «Λίκνο»/ Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης στις 12/6/2015
ΣΤ΄ Τάξη
1. Επίσκεψη στο θεατράκι της Χηλής για το Φεστιβάλ Παιδείας στις 1/4/2015. (ΣΤ1)
2. Επίσκεψη στη Φιλοζωική Εταιρία στις 22/4/2015. (ΣΤ1) *
3. Επίσκεψη στη Βεργίνα Ν. Ημαθίας και στον Άγιο Νικόλαο Νάουσσας στις 15 /5/2015.
4. Ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στο κτήμα «Λίκνο»/ Λευκοχώρι Θεσσαλονίκης στις 12/6/2015
*Δεν πραγματοποιήθηκε.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.