01 – 04 – 2015: Ατυχήματα στο σχολείο: Τα παιδιά του ΣΤ2 παρουσιάζουν…

Σήμερα το πρωί, μετά την πρωινή προσευχή,

τα παιδιά της ΣΤ2 τάξης του σχολείου μας, παρουσίασαν σε όλους τους συμμαθητές και συμμαθήτριες του σχολείου μας τα αποτελέσματα της έρευνας που είχαν πραγματοποιήσει  σχετικά με τα ατυχήματα στο χώρο του σχολείου και τις αιτίες τους. Όπως και σε προηγούμενη ανάρτηση καταδείχτηκε, ως εργαλείο για την έρευνά τους χρησιμοποίησαν το ερωτηματολόγιο σε δείγμα ογδόντα παιδιών του σχολείου.

Η παρουσίαση αυτή είχε ιδιαίτερο νόημα, αφού αποτέλεσε διερεύνηση και βίωμα των ίδιων των παιδιών στο χώρο τους.

Μπράβο στα παιδιά για την παρουσίασή τους!

Την έρευνα αλλά και την παρυσίαση επιμελήθηκε και οργάνωσε ο εκπαιδευτικός της ΣΤ2 τάξης κ. Αϊβάτογλου Ιορδάνης.

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.