Διαφορετική Φιλοσοφία

Μια διαφορετική φιλοσοφία διδακτικής προσέγγισης διαπερνά ένα σύνολο εκπαιδευτικών σεναρίων που δημιουργήθηκαν την τελευταία τριετία από μια συγκεκριμένη ομάδα δασκάλων οι οποίοι οργανώθηκαν σε κοινότητα υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, εποπτευόμενο από το ΥΠΑΙΘ φορέα της πράξης: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/θμια εκπαίδευση». Τα σενάρια αυτά, αν και αποτελούν στο σύνολό τους πρωτότυπες δημιουργίες, ως προς τη φιλοσοφία, τη σύνταξη και τη δομή τους ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (βλ. Κουτσογιάννης και Αλεξίου 2012). Ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που διέπουν ειδικότερα τη φιλοσοφία τους είναι ότι «σπάζουν» το μονοδιάστατο των κλασικών μορφών διδασκαλίας και επιτρέπουν την ενσωμάτωση σε αυτή περισσότερων της μιας θεματικών και επιστημονικών περιοχών (Χατζησαββίδης & Αλεξίου, 2012:6). Σήμερα ένας ικανός αριθμός των παραπάνων σεναρίων φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο «Πρωτέας» Στο σχολείο μας, η Διευθύντρια κ. Σαμαρά Σωτηρία και η εκπαιδευτικός της Δ΄ τάξης κ. Αλέκα Γεωργιάδου συνεργάζονται με το ΚΕΓ και εφαρμόζουν σε μαθητές/τριες Γ’ και Δ’ Δημοτικού μια σειρά από τα παραπάνω σενάρια.

Invalid Displayed Gallery

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.