Επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Α΄τρίμηνο

Επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου.

Α΄ Τάξη
1. 14/10/2014: Επίσκεψη στη Δανιηλίδειο Βιβλιοθήκη. Τα παιδιά έμαθαν πώς λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη και τους παρουσίασαν βιβλίο για τις οικογενειακές σχέσεις.

Δ΄ Τάξη
1. 23/10/2014 : Εκπαιδευτική επίσκεψη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Συμμετοχή στο πρόγραμμα       «Γνωρίζω το λιμάνι της πόλης μου».
2. 21/11/2014 : Επίσκεψη στη Δανιηλίδειο Βιβλιοθήκη. Συμμετοχή στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο γιος της Αστερόσκονης».

Ε΄ Τάξη
1. 2/10/2014: Επίσκεψη στο «ΟΞΥΓΟΝΟ». Συμμετοχή στη βιωματική δράση «Πορφυρός κώδικας».
2. 3-12-2014: Ρωμαϊκή διαδρομή: ξενάγηση στα ρωμαικά κτίρια της Θεσσαλονίκης.

ΣΤ΄ Τάξη
1. 12/11/2014 α) Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
β) Περίπατος /ξενάγηση στα Ρωμα?κά Μνημεία της Θεσσαλονίκης.