20 – 03 – 2015 Γ1 Ώρα Ευέλικτης Ζώνης: «Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός…»

Αφήνω το γόνο να γίνει γονιός

06/11/2014 – 03/12/2014 Εφαρμογή προγράμματος για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού

06/11/2014 – 03/12/2014

Το σχολείο μας φέτος, σχολική χρονιά 2014-2015, συνεργάστηκε με την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε πραγματοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για τον εκφοβισμό.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε δύο τάξεις, σε ένα τμήμα της Γ΄ Δημοτικού και σε ένα τμήμα της Ε΄αντίστοιχα, σε 3 διαδοχικές συναντήσεις διάρκειας 2 διδακτικών ωρών, ανά 15 μέρες.

Οι συναντήσεις από την Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε ήταν δομημένες ώστε να προσφέρουν στα παιδιά ερεθίσματα να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, οδηγώντας τα σταδιακά στο να προτείνουν τα ίδια λύσεις για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, μέσα από τη δική τους οπτική.

Μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης δόθηκαν ανώνυμα αυτο-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ, τα οποία διασκευάστηκαν από τη διεπιστημονική ομάδα της  Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε.

Υπεύθυνη Κι.Μο.Ψ.Υ.Π-Ε: κ. Μαυρομάτη Φωτεινή