Το σχολείο μας

Το σχολείο μας βρίσκεται στην στην οδό Φωκαίας 11 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Φέτος (2014-15) λειτουργεί με 11 τμήματα και 199 μαθητές. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι 2310-443750.

Λίγα λόγια για το Σχολείο μας

Το Σχολείο μας ιδρύθηκε το 1987 (ΦΕΚ 156/27-08-1987, τ. Α΄) και μέχρι το σχολικό έτος 1999-2000  συστεγαζόταν με το 11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς. Το Σεπτέμβριο του 2000 το Σχολείο μεταφέρθηκε στο κτίριο του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Φωκαίας και Βουλγαροκτόνου και συστεγάστηκε με αυτό για τρία χρόνια.

Τη σχολική χρονιά 2003-2004 το ΙΕΚ μεταφέρθηκε και στο εξής το κτίριο παραχωρήθηκε εξ? ολοκλήρου για τη λειτουργία του 20ου Δημοτικού Σχολείου. Ακολούθησε σειρά βελτιωτικών παρεμβάσεων στην κτιριακή υποδομή, ώστε αυτή να υποστηρίζει τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού και να είναι λειτουργική.

Με τη με αριθμό Φ50/30/01/8155/Γ1/24-02-2003 απόφαση ιδρύεται το Ολοήμερο Σχολείο.

Στο εξής η επωνυμία του Σχολείου είναι: 20ο 10/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς.

Σήμερα λειτουργεί ως 11/θέσιο. με δύναμη 213 μαθητών και μαθητριών και 27 εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμά του αναπτύσσεται στον πρωινό κύκλο και στο Ολοήμερο σχολείο και πλαισιώνεται από τους εξής υποστηρικτικούς-αντισταθμιστικούς θεσμούς: Παράλληλης Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Υποστήριξης Ολοήμερου.

Και κάτι ακόμη?

Οι δρόμοι που οριοθετούν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο αναπτύσσεται η σχολική μας μονάδα γράφουν με την ονομασία τους τη δική τους ιστορία. Έτσι το όνομα της οδού Φωκαίας, όπου στον αρ. 11 βρίσκεται και η κύρια είσοδος του κτιρίου, παραπέμπει στην ομώνυμη αρχαία πόλη της Ιωνίας που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου Ελληνικού Αποικισμού από τους Ίωνες. Ακόμη το όνομα της οδού Βουλγαροκτόνου επαναφέρει στη συλλογική μας μνήμη τον πολύ γνωστό για τις νίκες του εναντίον των Βουλγάρων αυτροκράτορα του Βυζαντίου, Βασίλειο Β? τον Βουλγαροκτόνο. Επιπλέον η οδός Θήχης παίρνει το όνομά της από το όρος Θήχης από το οποίο οι ταλαιπωρημένοι Μύριοι αντίκρυσαν τη θάλασσα (δηλαδή τον Εύξεινο Πόντο) και πίστεψαν ότι πλησίασαν στην Ελλάδα. Οι Μύριοι (10.000) ήταν Έλλληνες που πολέμησαν ως μισθοφόροι στο πλευρό του βασιλιά Κύρου εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη. Στο γνωστό έργο του Ξενοφώντα «Κύρου Ανάβαση» περιγράφεται η κάθοδος των Μυρίων. Τέλος το όνομα της οδού Παρασκευοπούλου με την οποία κλείνει το οικοδομικό τεράγωνο στο οποίο ανήκει το Σχολείο μας είναι το όνομα του Έλληνα αντιστράτηγου Λεωνίδα Παρασκευόπουλου που διετέλεσε στη θέση αυτή την περίοδο 1918-1920.

Διετελέσαντες Διευθυντές:

  1. Βλάχος Κωνσταντίνος

  2. Καρύδας Παναγιώτης

  3. Δεβελάσκας Ιωάννης

  4. Σαμουργιανίδης Θεόφιλος

  5. Βουλγαρίδου Καλλιόπη

  6. Σαμαρά Σωτηρία